• prof. Małgorzata Borowska, Doniesienia podług wiary godnych listów głoszą… czyli pierwszy rok powstania Greków w „Gazecie Krakowskiej” (→ zobacz plik pdf.)
  • prof. Małgorzata Borowska, Powstanie Greków (1821–1830) w relacjach prasy polskojęzycznej (wyciąg). GAZETA KRAKOWSKA 1794-1849 (→ zobacz plik pdf.)