Pracownicy
  • prof. Małgorzata Borowska
  • dr hab. Przemysław Kordos
  • dr Ewa Janion
  • dr Konrad Kuczara
  • mgr Sotiris Karageorgos
  • Daniil Abadzis

Aktualne informacje o dyżurach znajdują się → tutaj.

Dane kontaktowe

Pracownia Studiów Helleńskich
Wydział „Artes Liberales” UW
ul. Nowy Świat 69
00-046 Warszawa
tel. 22 552 02 98, wewn. 220 lub 120