Select Page

Projekt RESILIENCE

Uniwersytet Warszawski znalazł się pośród dwunastu instytucji akademickich, zaangażowanych w budowanie wspólnej, europejskiej strategii mierzenia się z wyzwaniami związanymi z różnorodnością religijną. Rozpoczęty we wrześniu 2019 roku projekt @RESILIENCE (finansowany w ramach programu „Horyzont 2020”) stanowi ważny krok w kierunku utworzenia europejskiej infrastruktury badawczej z zakresu studiów nad religią.

Budowanie europejskiej odpowiedzi na wyzwania związane z różnorodnością religijną

Rozpoczęty we wrześniu 2019 roku projekt RESILIENCE (finansowany w ramach programu „Horyzont 2020”) stanowi ważny krok w kierunku utworzenia europejskiej infrastruktury badawczej z zakresu studiów nad religią. Dwanaście instytucji akademickich z dziesięciu krajów połączyło siły w celu realizacji dwuletniego projektu, który ma na celu budowę wspólnej, europejskiej strategii mierzenia się z wyzwaniami związanymi z różnorodnością religijną.

Różnorodność religijna stanowi coraz większe wyzwanie dla społeczeństwa europejskiego oraz rodzi rosnącą potrzebę wzajemnego zrozumienia pomiędzy wspólnotami. Infrastruktura badawcza z zakresu studiów nad religią ma za zadanie wspierać tworzenie międzyreligijnego porozumienia poprzez badania naukowe. Wiedza stanowi bowiem najlepsze narzędzie umożliwiające wspólną reakcję na gwałtowny wzrost liczby problemów wynikających z różnorodności religijnej.

W poprzednich latach poczyniono już przygotowania do stworzenia takiej infrastruktury europejskiej w ramach projektu ReIReS (Research Infrastructure on Religious Studies), finansowanego również w ramach programu „Horyzont 2020”. Na podstawie zebranych doświadczeń dwanaście instytucji akademickich z dziesięciu krajów rozpoczęło projekt RESILIENCE, który został oficjalnie zainicjowany w dniach 6–7 września 2019 r. w Bolonii.

RESILIENCE służyć będzie przede wszystkim badaczom i instytucjom naukowym, jednak jego zasięg i wpływ wykraczać będzie znacznie poza środowisko akademickie. Projekt oferuje bowiem innowacyjne podejście z zakresu badań nad religią, które będzie również można wykorzystać w kontekście budowania europejskiej strategii mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z różnorodności religijnej.

Obecnie RESILIENCE koncentruje się na przygotowaniu wniosku o przyznanie statusu infrastruktury badawczej w obszarze badań nad religią. Wniosek zostanie przedłożony do 5 maja 2021 r. w ramach trwającego naboru związanego z aktualizacją Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych. ESFRI czyli Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych jest strategicznym narzędziem służącym pogłębianiu naukowej integracji Europy.

Jak zauważa dr Michał Choptiany z Wydziału “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, który kieruje projektem z ramienia UW, ”współpraca z przedstawicielami tak odmiennych instytucji jak te współtworzące konsorcjum RESILIENCE stanowi doskonałą okazję do tworzenia nowych rozwiązań instytucjonalnych i narzędzi, z których będą mogli korzystać przyszli badacze zajmujący się problematyką religijną. Ścierają się i są poddawane negocjacji bardzo różne tradycje badawcze, podejścia metodologiczne i jest to niezwykle twórczy ferment. Należy przy tym pamiętać, że prawdziwe życie infrastruktury zaczyna się w momencie, gdy »wpuszcza się« do niej badaczy. Ten etap nastąpi dopiero za kilka lat, ale już samo projektowanie warunków możliwości prowadzenia innowacyjnych i bogatych poznawczo badań jest bardzo interesującym wyzwaniem.”

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content