Select Page

Kategorii Projektu: Inne projekty

“Rex nunquam moritur”. Comparative Approaches to Political Theologies from the Middle Ages to the Present [zakończony]

 Jednostka prowadząca Wydział „Artes Liberales”  Czas trwania projektu Lipiec 2014 – styczeń 2017  Kierownictwo projektu Karolina Mroziewicz Aleksander Sroczyński  strona projektu rexnunquammoritur.al.uw.edu.pl Opis projektu Projekt „Rex nunquam moritur”. Badania porównawcze teologii politycznych od średniowiecza do współczesności został zrealizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 2.1). Jego głównym celem było szerokie i wszechstronne przedstawienie tytułowego zagadnienia. Zespół składający się czternaściorga doktorantów i młodych doktorów reprezentujących różne środowiska akademickie i dyscypliny naukowe (antropologię, filologię, historię, filozofię i historię sztuki) zebrał się w celu zbadania wielorakich przejawów teologii politycznych w przednowoczesnym i współczesnym świecie. Członkowie zespołu podejmowali różnorodne problemy: począwszy od formowana się i kwestionowania „ciał politycznych” we wczesnośredniowiecznej monarchiach Asturii i Leonu, na analizach obecności teologii politycznych we współczesnej kulturze popularnej skończywszy. Biorąc za przykład Dwa Ciała Króla Ernsta Kantorowicza (wyd. oryg. 1957), chcieliśmy przedstawić panoramiczne ujęcie tego zjawiska oparte na kontekstualnej lekturze źródeł i solidnych fundamentach metodologicznych. Efekty robocze naszego projektu przedstawiliśmy na międzynarodowej konferencji The Anatomy of Political Bodies (17-18 kwietnia 2015) oraz na seminarium Rhetoric, the Public Square and Political Theology from the Middle Ages to Early Modernity (18 marca 2016). Zwieńczeniem projektu jest książka Premodern Rulership and Contemporary Political Power. The King’s Body Never Dies (red. K. Mroziewicz, A. Sroczyński), Amsterdam: Amsterdam University Press...

więcej

Bierność i Opór wobec kulturowej globalizacji: Polska-Niemcy [zakończony]

 Kierownictwo projektu Ines Ackermann Kamil Wielecki  Czast trwania projektu 2014–2015  strona projektu bio.al.uw.edu.pl Opis projektu Bierność i opór… to tytuł konwersatorium, które toczyło się w Kolegium „Artes Liberales” w roku akademickim 2014-2015. Zajęcia łączyły w sobie perspektywy antropologii kultury, historii, psychologii, socjologii i ekonomii. W wymiarze praktycznym wiązały się dodatkowo z tygodniowym wyjazdem badawczym do Niemiec. Globalizacja ma swoje zalety, o których należy pamiętać. Na pewnym poziomie oznacza ona jednak po prostu globalne zarządzanie konsumpcją, co ma swoje przełożenie na tożsamość jednostek i grup społecznych. Człowiek ubiera się, mieszka czy je w sposób wyrażający jego poglądy i wartości. Za sprawą globalizacji – unifikacji i masowości, które ona niesie – paleta tożsamości do wyboru staje się znacznie uboższa. Kultura w swej wielowymiarowości ulega spłaszczeniu. Dlatego właśnie, by bronić swojej indywidualności, niektóre jednostki starają się lokować poza mainstreamem, wypracować rozmaite alter-tożsamości. Pytanie o tożsamość staje się w ten sposób pytaniem o wybierane wartości, postawy konsumenckie i styl życia. Wybory te nakładają się na tło historyczne i kulturowe, w którym jednostka i grupa funkcjonuje. Podczas zajęć przyjrzeliśmy się rozwojowi kapitalizmu na przeciągu wieków. Kapitalizm rozprzestrzeniał się w świecie wraz z europejską ekspansją kolonialną w czasach nowożytnych, by – w dobie późnej nowoczesności – stać się systemem obowiązującym globalnie. Obecnie procesy globalizacyjne wpływają w różny sposób niemal na wszystkie wymiary życia społecznego: grupy społeczne powstają i kształtują się pod ich...

więcej

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.