Kierownictwo projektu

prof. dr hab. Jerzy Axer
prof. dr hab. Marek Wąsowicz

Czast trwania projektu

2011–2015

strona projektu

miedzyobszarowosc.al.uw.edu.pl

Opis projektu

TBA