Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa, program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą opisana jest procedura wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim;
Strona : Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej | bwz.uw.edu.pl
Zakładka: Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych– oferta wyjazdowa

Szczegóły ogłoszenia na stronie NAWA:
Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – NAWA

Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA
Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą UW.
W celu uzyskania podpisu przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą należy przesłać do BWZ na adres: international@adm.uw.edu.pl wyraźny skan formularza „Zgłoszenie z uczelni” wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w dolnym, lewym rogu przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
Formularz jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Termin składania wniosków 20 grudnia 2022, do godz. 15.00.