Select Page

„Program stypendialny dla Polonii” (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła Program stypendialny dla Polonii.

Celem Programu stypendialnego dla Polonii jest rozwijanie więzi młodego pokolenia z Polską poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego. Stypendyści będą mogli studiować w języku polskim na uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wszystkie kierunki poza kierunkami filologicznymi – z wyjątkiem filologii polskiej), Ministrowi Zdrowia (kierunki medyczne) i Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kierunki artystyczne). Otrzymywać będą comiesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania.

Program skierowany jest do młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Słowacji, Węgier, państw byłej Jugosławii, Ukrainy, Rosji oraz państw Azji Środkowej i Kaukazu, Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Kandydaci muszą być maksymalnie do dwóch lat po maturze, posiadać Kartę Polaka lub polskie pochodzenie – ale nie posiadać polskiego obywatelstwa ani zgody na pobyt stały na terytorium RP. Studia mogą być dodatkowo poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych).

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2018 r. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się poprzez platformę internetową znajdującą się pod adresem: https://programs.nawa.gov.pl.

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.