Profesor Jan Kieniewicz był honorowym gościem podczas XXIII International Congress of Historical Sciences w Poznaniu w dniach 21–27 sierpnia 2022. Światowe spotkania historyków odbywają się co pięć lat. W dziejach tych kongresów tylko raz spotkano się w Polsce (Warszawa 1933). Kongres planowany na rok 2020 był przesunięty z powodu pandemii. W ramach Major Themes 03 „Towards a Balanced Historical Knowledge: Multi-ethnic/Multi-national Empires and the Origins of National States – Research Paradigms, Narratives, and Explications Profesor Kieniewicz 23 sierpnia 2022 roku przedstawił referat pt. „Gardens, Regions, Worlds: the Central-European Vision of the Indian Ocean”.