Laboratorium im. Richarda Pipesa, funkcjonujące w Instytucie Studiów Politycznych PAN, zaprasza na spotkanie pt.:

„Postsocjalizm, postkomunizm, postkolonializm. Doświadczenie Europy Środkowej i Wschodniej a refleksja teoretyczna nad imperialnym dziedzictwem ZSRR”, które odbędzie się 18 listopada o godzinie 13:00 na platformie ZOOM.

W dyskusji udział wezmą:
– Ewa Domańska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu);
– Jan Kieniewicz (Uniwersytet Warszawski);
– Dariusz Skórczewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski);
Spotkanie poprowadzi dr Bartłomiej Krzysztan (Instytut Studiów Politycznych PAN).

Link do rejestracji: https://zoom.us/j/96186852062?pwd=UEtLS2hmUDFTb3FjVzc4Nlc1SmN1QT09