Photo: Humboldt Foundation / Nikolaus Brade

Prof. Katarzyna Marciniak przedstawia w czasopiśmie Humboldt Kosmos międzynarodowy projekt Our Mythical Childhood.