Prezentacja programu wyborczego przez kandydata na kandydata na Dziekana Wydziału „Artes Liberales” w kadencji 2020-2024

18 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 odbyło się zdalne zebranie prezentujące kandydata na kandydata na DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”, PROF. ROBERTA SUCHARSKIEGO. Celem zebrania będzie prezentacja programu wyborczego przez kandydata na kandydata na Dziekana Wydziału „Artes Liberales” w kadencji 2020–2024.

Nagranie

Prezentacja