Ruszył nabór na praktyki studenckie i doktoranckie w ramach programu Erasmus+ na rok 2019/20. Praktyki można odbywać w dowolnych uczelniach lub innych instytucjach z krajów UE. Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków (tzn. kto pierwszy, ten lepszy). Osoba kontaktowa z Biurze Współpracy z Zagranicą: mgr Dorota Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl, tel.: +48 22 55 24 068.