Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 19 października 2017 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Kunney Takasaevej.

Tytuł rozprawy:

Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego w kontekście
przemian świadomości narodowej Sacha (Jakutów).

Promotor

Prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek  
Collegium Civitas

Recenzenci

Dr hab. Grażyna Kubica-Heller
Profesor Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Roch Sulina
Profesor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z siedzibą w Warszawie

Rozprawa doktorska do wglądu na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/),  na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.uw.edu.pl/) oraz w Czytelni Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69.