Dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW
Dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW
Dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW
Dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. UW
Dr hab. Paweł Stępień, prof. UW