Dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola
Dr Przemysław Kordos
Dr Krzysztof Korotkich
Dr Ewa Alicja Majewska
dr Tomasz Łysak
  • Uchwała Rady Wydziału
  • Wniosek
  • Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
  • Autoreferat
  • Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej