Informujemy, że poprzednia wersja strony Wydziału „Artes Liberales” jest dostępna pod adresem: www.old.al.uw.edu.pl.