W dniu 26 listopada br. w sali konferencyjnej w Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 odbyło się seminarium dedykowane prof. dr hab. Marii Poprzęckiej zatytułowane „Pochwała patrzenia”.

Uczniowie i uczennice, przyjaciele i przyjaciółki, osoby oddane Pani Profesor spotkały się, by porozmawiać o tym, jak refleksja eseistyczna i naukowa prof. Poprzęckiej wpłynęła na ich własne postrzeganie sztuki.

Wydarzenie zakończyło się wręczeniem prezentów (m.in. płócien autorstwa Poli Dwurnik, przedstawiających psa Pani Profesor, Novika), a sama Jubilatka w epilogu wieczoru wystąpiła w tytułowej roli w tableau vivant „Dziewica Orleańska” według Jana Matejki.

Galeria