W dniu 11 lipca 2023 roku na Uniwersytecie w Puebla, Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową organizuje partycypacyjne warsztaty poświęcone lekturze i interpretacji historycznych tekstów w języku nahuatl „Tococolhuan imintlahtol: nahuatlapohualiztequitl (XVI-XVIII hueixihuicahuitl)” (Słowa naszych przodków: warsztaty z lektury tekstów w nahuatl (XVI-XVIII wiek)) zostaną przeprowadzone w języku nahuatl przez prof. Justynę Olko i lic. Humberto Iglesias Tepec, z udziałem przedstawiciel rdzennych społeczności.