Nazwa zajęć

Paleografia łacińska

Prowadząca

mgr Katarzyna Jasińska-Zdun

Opis zajęć

Studenci pracować będą na kopiach manuskryptów, inkunabułów i starych druków z okresu renesansu i baroku. Korzystać będą również z prezentacji multimedialnych, ukazujących ciekawe źródła i ich najważniejsze elementy. Ich zadaniem będzie zapoznanie się z typami źródeł oraz systemem skrótów i charakterystycznymi cechami różnych duktów, by w oparciu o tę wiedzę „rozszyfrować”, czyli odczytać, tekst. Otrzymają podstawy wiedzy o dawnej książce oraz najważniejsze informacje o sposobie edycji źródeł neołacińskich. Udoskonalą swoją znajomość języka łacińskiego, zapoznając się z charakterystycznymi cechami łaciny nowożytnej.

Paleografia – to świetne ćwiczenie umysłu, oka i znajomości języka. Podczas zajęć staniemy się detektywami i grafologami, próbującymi odczytać i zrozumieć zapisany przed wiekami tekst z rękopisu pełnego skrótów, skreśleń i plam. Nabędziemy umiejętności, które mają tylko nieliczni.

Katarzyna Jasińska-Zdun

Informacje dodatkowe

Typ zajęć

Konwersatorium

Rodzaj zajęć

Fakultatywne

Cykl dydaktyczny

Rok akademicki 2017/2018

Syllabus

USOS

Inne zajęcia prowadzącej

  • Warsztat informatyczny filologa
  • Język łaciński (lektorat)
  • Propedeutyka języka łacińskiego

Galeria