Kalendarz na nowy rok akademicki znajduje się na stronie UW.