Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z niewypełnieniem przez odbyte 18 czerwca 2020 zebranie wyborcze profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych na Wydziale „Artes Liberales” wymogów określonych w § 39 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 2019, poz. 190), uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2020 program zdalnego zebrania wyborczego Kolegium Elektorów Wydziału „Artes Liberales” zostanie poszerzony o punkt:

wybór członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 spośród (i przez) profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych na Wydziale „Artes Liberales” UW.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Paweł Stępień
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału „Artes Liberales” UW