Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Ogłoszenie