Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs:

  • na stanowisko profesora wizytującego (badawczo-dydaktycznego) → ogłoszenie.