Dziekan Wydziału „Artes Liberales” ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.