Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs:

  1.  na stanowisko Asystenta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.