Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs:

  • na stanowisko adiunkta (badawczo-naukowego) w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (ogłoszenie).