Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs:

  • na stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (w zakresie antropologii kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem medical humanities) → ogłoszenie.