Dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW informuje o naborze ofert w sprawie zatrudnienia w projekcie OPUS.