Dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW informuje o naborze ofert w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta naukowego w grancie RETOPEA.