Nowa seria wydawnicza Brepols Publishers Women in Christianity: A Cultural History of Women Religious from Late Antiquity to the Early Modern Period pod redakcją dr Julii Lewandowskiej (Wydział „Artes Liberales”) i dr Araceli Rosillo (Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya).

Dr Julia Lewandowska (Wydział „Artes Liberales” UW) wraz z dr Araceli Rosillo (Arxiu-Biblioteca dels Franciscans de Catalunya) inaugurują nową serię wydawniczą pod egidą wydawnictwa Brepols Publishers. Seria nosi tytuł: Women in Christianity: A Cultural History of Women Religious from Late Antiquity to the Early Modern Period, a jej zadaniem jest interpretacja  pism i doświadczeń kobiet pozostających we wspólnotach  zakonnych oraz zbadanie wpływu ich myśli, działań i twórczości na kulturę i religię świata chrześcijańskiego od późnego antyku do wczesnej nowożytności.

Seria Women in Christianity

Seria Women in Christianity chce zachęcić czytelników i czytelniczki do zapoznania się z obfitością i niejednorodnością materialnie obecnych, ale wciąż niedostrzeganych przez badaczy źródeł powstałych w kontekście monastycyzmu kobiet i innych, pozainstytucjonalnych form kobiecego zaangażowania duchowego. Jej celem jest docenienie różnorodnych przestrzeni żeńskich wspólnot religijnych, zwrócenie uwagi na ich dialogiczny i polisemiczny charakter, i ich kluczowe znaczenie dla rozwoju twórczości artystycznej kobiet, ich ekspresji literackiej, a także sprawczości politycznej. Nowa seria chce rolę tę nazwać, wydobyć z zapomnienia i włączyć do wspólnego dziedzictwa myśli i religii.

Zapraszamy do składania propozycji monografii, jak i tematycznie spójnych tomów zbiorowych, poruszających tę tematykę. 

Więcej informacji na stronie wydawnictwa: https://www.brepols.net/series/wr

Film promujący

Informacje dodatkowe