Nakładem Wydawnictw UW ukazała się książka pt. „Ekologia interdyscyplinarności”.

Jest to praca zbiorowa badaczy reprezentujących różne dyscypliny, specjalizacje i dziedziny nauki, a także różne generacje, a jej celem jest ukazanie interdyscyplinarności jako nieodzownego elementu działalności badawczej. Naukowcy dzielą się doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi – pośrednio lub bezpośrednio – wad i zalet praktyk interdyscyplinarnych.

Redaktorami naukowymi tomu są prof. Jerzy Axer i prof. Marek Konarzewski. Spis treści i fragmenty książki są dostępne na stronie WUW.