Totlahtol, Tonelhuayo. Quenin tiquittah Tlaxcallan tlen huehca ihuan tlen axxan
Nuestro idioma, nuestras raíces. Miradas hacia el pasado y el presente de Tlaxcala
Nasz język, nasze korzenie. Spojrzenia na przeszłość i teraźniejszość Tlaxcali

Serdecznie zapraszamy użytkowników języka nahuatl i wszystkich zainteresowanych dziedzictwem historyczno-kulturowym Tlaxcali. Wydarzenie odbędzie się w Muzeum Regionalnym Tlaxcali 22 lipca 2022 roku. Wydarzenie będzie transmitowane przez Facebook Centrum INAH Tlaxcala.