25 października odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Potockich uroczystość wręczenia Nagród Przeglądu Wschodniego za 2020.

Dr hab. Hieronim Grala otrzymał Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora. Laudację wygłosił prof. Leszek Zasztowt.