Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Stypendia trafią do osób, które oprócz dobrych wyników w nauce mogą pochwalić się sukcesami artystycznymi, naukowymi, sportowymi lub zaangażowaniem w działalność społeczną, oraz spełniają kryteria formalne.

Wszystkie potrzebne informacje na temat zasad rekrutacji oraz programu stypendialnego można znaleźć na stronie stypendiajp2.pl.