W roku akademickim 2022/23 studenci, studentki, doktorantki i doktoranci Wydziału „Artes Liberales” oraz studentki i studenci MISH mogą brać udział w rekrutacji do Programu Swiss European Mobility (studia częściowe w Szwajcarii). W tym roku możliwa jest rekrutacja na Uniwersytet we Fryburgu (http://www.unifr.ch). Oferta jest skierowana do studentów drugiego i trzeciego stopnia studiów (2 studentów/studentki, 20 miesięcy). Kierunek oferowany: filologia klasyczna.

Rekrutacja będzie prowadzona w tym samym czasie, co rekrutacja do programu ERASMUS. Obowiązują te same terminy rozmów kwalifikacyjnych. Dokumenty zgłoszeniowe powinny trafić na adres: m.stobiecka@uw.edu.pl do 27 lutego 2022 r.

Dokumenty