Ośrodek Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową zaprasza na wydarzenie: Mini-Symposium Language, land and Indigenous resilience: views from the Americas and Europe / Idioma, tierra y resiliencia Indígena: vistas desde las Américas y Europa, realizowane w ramach Programu IDUB.

Spotkanie odbędzie się 19 maja 2022 r., w godz. 15.00–20.00, w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72.