Welcome Point zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących legalizacji pobytu studentów i doktorantów zagranicznych. Spotkania poprowadzi dr Łukasz Wieczorek, Pełnomocnik Dziekana ds. legalizacji pobytu cudzoziemców, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Spotkania odbędą się stacjonarnie na Kampusie głównym UW w dwóch językach:
8 grudnia 2022 r. – j. polski,
15 grudnia 2022 r. – j. angielski. 

Program spotkań:

  • Legalizacja pobytu w Polsce (wiza, zezwolenie na pobyt czasowy)
  • Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt
  • Prawa osób polskiego pochodzenia oraz posiadaczy Karty Polaka
  • Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców spowodowane wybuchem pandemii koronawirusa

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny:
Spotkanie w j. polskim, 8 grudnia 2022 r., 13:45-14:45.
Rejestracja jest otwarta do 2 grudnia, g. 10.00.

Spotkanie w j. angielskim, 15 grudnia 2022 r., 13:45-14:45.
Rejestracja jest otwarta do 9 grudnia, g. 10.00.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: welcome.event@uw.edu.pl

—————————————————————————————————————————

Welcome Point would like to invite all international students and Phd Students to participate in informational meetings on legal issues concerning residence in Poland. The meeting will be led by a specialist Dr Łukasz Wieczorek, Dean’s Representative for Legalization of Stay, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw.

The meeting will take place stationary on 8th December 2022 (Polish) and 15th December 2022 (English), in the Main Campus of the UW.

The programme of both meetings includes:

  • Legalisation of residence in Poland (visa, permanent residence permit)
  • Procedure of application for a residence permit
  • Polish descent and Card of the Pole holders’ rights
  • Special solutions for foreigners caused by the outbreak of the coronavirus pandemic

To register for a meeting in Polish, 8th December 2022, 1:15-2:45 pm., click here.
The application deadline is 2nd December, 10.00 am
To register for a meeting in English, 15th December 2022, 1:15-2:45 pm., click here.
The application deadline is 9th December, 10.00 am

Should you have any questions, please write to: welcome.event@uw.edu.pl