Trzy książki, których autorem jest prof. dr hab. Janusz A. Rieger, ukazały się w wolnym dostępie: