W konkursie im. Antoniego Kaliny w kategorii „książka o szczególnym znaczeniu dla etnologii, antropologii społeczno-kulturowej” nagrodzona została publikacja pt. Wilamowianie i ich stroje. Książka ta ukazała się nakładem Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową pod redakcją Bartłomieja Chromika, Tymoteusza Króla i Marii Małanicz-Przybylskiej.

Autorami rozdziałów zawartych w tej książce są: Tymoteusz Król, Justyna Majerska-Sznajder, Elżbieta Teresa Filip, Katarzyna Waszczyńska, Wojciech Kordyzon, Maria Małanicz-Przybylska i Bartłomiej Chromik.

Aktywny udział w jej powstaniu miała społeczność Wilamowic. Książa ta jest jednym z końcowych efektów projektu Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic (nr rej. 0002/NPRH3/H11/82/2014).

Fot. Joanna Koźmińska z IEiAK UW