Muzeum Filhellenizmu w Atenach (Museum of Philhellenism) opublikowało książkę pt. Η Μάχη του Πέτα Θεμέλιος λίθος της Ευρωπαϊκής ενοποίησης („The Battle of Peta A cornerstone of the European unification”. „Bitwa pod Petą Kamień węgielny zjednoczenia Europy”). Publikacja została przygotowana w 5 językach przez  Dyrektora Muzeum, Pana Konstantinosa Velentzasa, a w opracowaniu wersji polskiej uczestniczyła Prof. Maria Kalinowska (UW) oraz Prof. Gościwit Malinowski (UWr).