Krzysztof Korwin-Piotrowski – doktorant i wykładowca Wydziału „Artes Liberales”, reżyser telewizyjny i teatralny – został zaproszony przez  University of Alberta w kanadyjskim Edmonton (Department of Modern Languages and Cultural Studies). 15 lutego 2018 roku zaprezentował tam wyniki swoich badań: „Ziemia obiecana” – gry z tradycją: Władysław Reymont (powieść), Andrzej Wajda (film fabularny), Gray Veredon (spektakl baletowy Teatru Wielkiego w Łodzi). Również 15 lutego Krzysztof Korwin-Piotrowski wystąpił w siedzibie Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmonton z prelekcją: „Tadeusz Różewicz wobec sztuki, Boga i doświadczenia granic człowieczeństwa”. Następnie odbyła się projekcja filmu „Gliwickie lata Tadeusza Różewicza”, za który kilka lat temu K. Korwin-Piotrowski otrzymał II nagrodę na Polonijnym Festiwalu Multimedialnym „Polskie Ojczyzny”.

Galeria