„Sens ikony. Sens świata”: konferencja naukowa poświęcona pamięci dr Iriny Tatarovej

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

30 października 2021 roku w Warszawie przedwcześnie zmarła dr Irina Tatarova. Zajmowała się filmem, teatrem, teologią i sztuką bizantyjską. Była wykładowczynią Uniwersytetu Warszawskiego, założycielką i kierowniczką komisji Speculum Byzantinum na Wydziale Artes Liberales na UW, i naszą przyjaciółką. Wiele lat poświęciła popularyzacji wiedzy o sztuce prawosławnej, a zwłaszcza – myśli o ikonie. By uczcić jej pamięć chcielibyśmy zaproponować spotkanie i udział w konferencji pt. Sens ikony. Sens świata, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 5-6 maja 2022 roku (czwartek-piątek) na Wydziale Artes Liberales. Będzie się ona składała z dwóch części. W pierwszej prelegenci wygłoszą referaty, w drugiej natomiast spotkamy się na dyskusji panelowej, podczas której podsumujemy problemy poruszane w czasie sesji.

Chcielibyśmy, aby referaty dotyczyły tematów, które w swych pracach naukowych i podczas wykładów poruszała dr Irina Tatarova: przede wszystkim zagadnienia związane z ikoną, prawosławną myślą o sztuce, relacjami między wczesnochrześcijańską i bizantyjską teologią i filozofią a teorią oraz historią sztuki, rosyjskim odrodzeniem religijnym i miejscem, jakie zajęła w nim ikona, współczesną obecnością sztuki religijnej w kinie i teatrze, a wreszcie dialogiem pomiędzy teologią Zachodu i Wschodu i jego oddziaływaniem na sztukę dawniej i dziś. Wierzymy, że tak zarysowany program konferencji pozwoli nam na głęboką refleksję nad sztuką i jej związkiem z teologią. Materiały zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń zawierających temat referatu i jego krótkie streszczenie (300-500 słów) do 15 lutego 2022 roku na adres(y) mailowe: m.janocha@al.uw.edu.pl, bkosmulska@uw.edu.pl lub a.sulikowska@uw.edu.pl.

Program konferencji zostanie ogłoszony 28 lutego 2022 roku.

Z wyrazami szacunku  i  pozdrowieniami
Organizatorzy

Galeria