Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cielesność w romantyzmie polskim i europejskim” organizowanej przez Wydział „Artes Liberales”.

Propozycje abstraktów można przesyłać do 31 sierpnia. Konferencja odbędzie się w dniach 27–28 października 2022 roku. Informacje o konferencji można znaleźć na stronie: https://konferencjacielesnoscwromantyzmie.wordpress.com/.