Serdecznie zapraszamy na konferencję:  Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie,  która odbędzie się 10 grudnia 2018 roku, w Kolegium Artes Liberales UW, ul. Dobra 72, sala konferencyjna.

Część seminaryjna: 14.00 – 17.30; debata: 18.00 – 20.00.

MATRONATY:
Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar; Czasopismo naukowe Praktyka Teoretyczna; Stowarzyszenie Nigdy Więcej; Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita; Kampania Przeciw Homofobii; Lambda Warszawa.

OPIS KONFERENCJI:
Nasz projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie o skuteczność mowy nienawiści oraz możliwości reagowania na nią w sposób odpierający zakładane w niej poniżenie i uprzedmiotowienie oponenta czy oponentki. Jest to więc przede wszystkim badanie strategii i form oporu wobec artykułowanej w mowie bezpośredniej, mediach czy debacie publicznej nienawiści.
W naszym badaniu sprawdziliśmy, jakie formy oporu wobec mowy nienawiści obecne są w działaniach artystek i artystów, działaczek i działaczy organizacji pozarządowych oraz prawniczek i prawników. Planowaliśmy również rozmowy z przedstawicielkami i przedstawicielami policji i prokuratury, niemniej nasz projekt jest bardzo krótki, i okazało się to niemożliwe. Podczas konferencji chcemy podzielić się wynikami badań oraz zaproponować dyskusję nad oporem wobec mowy nienawiści, jego głównymi strategiami i warunkami skuteczności.

Konferencję podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza składa się z dwóch warsztatowych bloków dyskusyjnych, w których zaprezentowane zostaną nasze analizy, wyniki badań oraz propozycja, by wykorzystać kategorię kontrpubliczności w analizie “nienawistnej” sprawczości. Część druga natomiast to panel dyskusyjny, poświęcony strategiom oporu wobec mowy nienawiści z udziałem naszych gościń i gości, wybitnych przedstawicielek i przedstawicieli instytucji i organizacji oraz świata nauki.

1. Część seminaryjna 14.00 – 15.30:
Wprowadzenie: dr Ewa Majewska, „Opór wobec mowy nienawiści. Kontrpubliczności atakowanych innych” + dyskusja.
Paweł Knut: „Artystki i artyści oraz aktywistki i aktywiści wobec mowy nienawiści. Analiza wyników badań” + dyskusja.

Przerwa kawowa: 15.30 – 16.00

2. Część seminaryjna 16.00 – 17.30
Wprowadzenie: Anna Wójcik, „Prawnicy i prawniczki podejmujący sprawy dotyczące mowy nienawiści. Analiza wyników badań” + dyskusja.
Dr Piotr Godzisz, „Policja i państwo wobec mowy nienawiści. Czy instytucje stawiają opór? Jak?” + dyskusja.

Przerwa kawowa: 17.30 – 18.00

3. Debata 18.00 – 20.00 : Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie z udziałem:

prof. Moniki Płatek, WPiA UW
prof. Marii Poprzęckiej, WAL UW
dr hab. Lecha Nijakowskiego, IS UW
Pawła Łysaka, dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie
dr Pawła Sztarbowskiego, wice dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie;
Marcina Sośniaka – Naczelnika Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych, Zespół ds. Równego Traktowania,RPO
Moderacja: dr Ewa Majewska, WAL UW.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu badawczego: Kontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce. Projekt odbywa się w okresie: czerwiec 2018 – styczeń 2019 w ramach programu „Participatory Action Research” finansowanego przez Fundację „Instytut Artes Liberales”.

UCZESTNICZKI I UCZESTNICY PROJEKTU:
dr Ewa Majewska (Kierowniczka projektu), Paweł Knut (Współautor i wykonawca projektu), dr Piotr Godzisz (uczestnik), Anna Wójcik (uczestniczka) i dr Sylwia Urbańska (uczestniczka).