Central European University w Budapeszcie opublikował artykuł o niedawnej konferencji w Lublanie zorganizowanej wspólnie przez Faculty of Arts Uniwersytetu w Lublanie i Wydział „Artes Liberales” UW, pt. European Humanism and Its Challenges. W konferencji wzięło udział pięciu badaczy z naszego Wydziału. Opublikowano też tekst wystąpienia inauguracyjnego Prof. Davida Movrina. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji  i Programu konferencji.