Dr Dorota Łagodzka i dr Magdalena Wróblewska zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Exhibiting Animals: Curatorial Strategies and Narratives”.

Konferencja organizowana jest w ramach działania „Nie-antropocentryczna podmiotowość kulturowa” w programie „Inicjatywa Doskonałości Naukowej – Uczelnia Badawcza” UW oraz Wydziału „Artes Liberales” UW.

Konferencja poświęcona jest tematyce prezentowania i reprezentowania zwierząt na wystawach, w różnych instytucjach kultury. Przez analizy strategii ekspozycyjnych i narracji chcemy zwrócić uwagę, jak historycznie i dziś przedstawiane i konstruowane są w przestrzeni wystawy relacje między ludźmi i innymi zwierzętami, jakie stereotypy na temat tych relacji są powielane, jaka nowa wiedza wytwarzana, jak przełamywany jest tradycyjny dyskurs na temat nie-ludzkich zwierząt. Problematyka wystąpień skupia się wokół sztuki współczesnej oraz muzeów etnograficznych i historii naturalnej w krytycznej perspektywie środowiskowej, zoocentrycznej i postkolonialnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 18–19 listopada 2022 r. na Wydziale „Artes Liberales” w sali konferencyjnej przy ulicy Dobrej 72.

W ramach konferencji odbędą się dwa wykłady plenarne wygłoszone przez gości specjalnych:

18.11.2022, 17:00-18:00
Prof. Petra Lange-Berndt: The Infested Museum. The Animal-Human-Complex in Contemporary Art

19.11.2022, 10:00-11:00
Dr. Alan Sioltaich Ross: The preserved animal body between anatomy and visual culture, 1660 – 1840.

Program konferencji.
Zoom.