Komunikat w sprawie odwołania zajęć pana dyr. Włodzimierza Staniewskiego pt. Ekologia teatru

Z ogromnym żalem informujemy, że p. dyr. Włodzimierz Staniewski zwrócił się z prośbą o rezygnację z zatrudnienia na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ze względu na stan zdrowia i sytuację rodzinną. Z tą prośbą zwracał się już do nas od marca 2020 r. Gorąco odwodziliśmy go od takiej decyzji zwłaszcza w sytuacji, w której na jego zajęcia zapisany był komplet studentów. Przyjmując obecnie jego wniosek, wyrażamy ponownie pogląd, że jest to wielka strata dla studentów zainteresowanych sztuką teatralną.

Jerzy Axer
Dyrektor Kolegium Artes Liberales

Robert A. Sucharski
Dziekan Wydziału „Artes Liberales”