Prezes

Adrianna Smyk

Rok rejestracji

2018

Opiekun

dr Michał Oleszczyk

Opis

Koło Naukowe Badania i Tworzenia Filmów „Cięcie” powstało z inicjatywy studentek i studentów z Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Stworzyliśmy „Cięcie” z potrzeby ukształtowania przestrzeni dla wykładów, spotkań, dyskusji, debat akademickich, pokazów oraz warsztatów poświęconych sztuce filmowej.

Cele „Cięcia” obejmują: pogłębianie wiedzy filmoznawczej, zwłaszcza w zakresie analizy i interpretacji dzieł filmowych; organizowanie spotkań poświęconych sztuce filmowej; pogłębianie wiedzy związanej z procesem produkcji filmowej, a także wspieranie studentek i studentów w działaniach zmierzających do powstawania dzieł filmowych; wspieranie studentek i studentów w ich rozwoju artystycznym; współpracę z innymi kołami naukowymi, a w szczególności z kołami zajmującymi się szeroko pojętą sztuką.