Rok rejestracji

2017

Prezes

Aleksandra Kloc

Pozostali członkowie zarządu

Zofia Pawelska – wiceprezes
Marlena Wilczak – sekretarz
Hubert Będkowski – skarbnik

Opiekunowie

prof. dr hab. Joanna Pijanowska
dr Krzysztof Skonieczny
mgr Dorota Łagodzka

Opis

„Jakkolwiek różnica między umysłem człowieka a umysłem najwyższych zwierząt jest olbrzymią każdy przyzna, że jest ona ilościową tylko a nie jakościową, czyli że stosuje się jedynie do stopnia rozwoju. Widzieliśmy, że wszystkie te władze i uczucia, któremi człowiek tak się chlubi, a mianowicie miłość, pamięć, uwaga, ciekawość, naśladownictwo, rozum wreszcie i inne tym podobne je, także u zwierząt, niekiedy znacznie nawet wydoskonalone, a czasami będące w stanie zaczątku.” (Karol Darwin, 1953, ss. 161–162)

Już w 1871 roku w swojej książce „The Descent of Man” Karol Darwin zaznaczał ciągłość pomiędzy człowiekiem i resztą zwierząt. Na spotkaniach Koła naukowego Animal Studies rozszerzamy jego myśl i wspólnie zastanawiamy się nad podobieństwami (oraz różnicami) między różnymi gatunkami zwierząt, a także nad etycznymi aspektami podejścia do zwierząt nie-ludzkich i relacji człowiek-zwierzę. Obracamy się wokół tematyki animal studies oraz human-animal studies, a dzięki naszym opiekunom naukowym rozszerzamy nasze podejście o biologiczny, filozoficzny oraz artystyczny punkt widzenia. Spotkania koła mają formę seminariów, otwartych dyskusji oraz warsztatów, dotyczących konkretnych tematów. Planujemy stworzyć grupy zajmujące się wybranymi zagadnieniami i przedstawić wyniki naszej pracy szerszemu gronu poprzez publikacje, lub konferencje. Koło naukowe działa na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, lecz zachęcamy także osoby spoza Wydziału AL do dołączania do naszych szeregów i rozwijania swoich zainteresowań.

Historia

23.02.2017 – rejestracja koła
30.03.2017 – pierwsze spotkanie „Czym jest zwierzę”