Select Page

Ludzie

Biogram

Był doktorantem na Wydziale „Artes Liberales” (Uniwersytet Warszawski) oraz uczestnikiem Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales«. Pod kierunkiem Prof. Ewy Łukaszyk (Uniwersytet Warszawski) oraz Prof. Tomasza Majewskiego (Uniwersytet Jagielloński) przygotował rozprawę w języku angielskim, zatutułowaną Cryptotheological defence of the secular: Hannah Arendt’s anthropology and the secularisation thesis i obronioną w maju 2019 roku. Był stypendystą Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Narodowego Centrum Nauki (Etiuda 4). Prowadził badania naukowe na University of Chicago, w archiwum Hanny Arendt w Oldenburgu oraz w Berlinie. Jego rozprawa doktorska została wyróżniona w IX edycji konkursu im. Majera Bałabana, organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny. W 2018 roku współorganizował (wraz z Ludgerem Hagedornem) konferencję naukową Cryptotheological Legacy of Hannah Arendt w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu (wydarzenie sfinansowane zostało przez Fritz Thyssen Stiftung).

Wykształcenie i przynależność akademicka:

2007–2012

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim

2013–2018

studia doktoranckie, Wydział „Artes Liberales” UW, kulturoznawstwo

2013–2018

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales«

2013–2018

członek Komisji Humanistyki Transdyscyplinarnej, Wydział „Artes Liberales” UW

Projekty badawcze, granty i stypendia:

X 2016 – IX 2017

Grant „Etiuda 4” przynany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Cryptotheological defence of the secular. Hannah Arendt’s anthropology and the secularisation thesis, IX 2017 – III 2018: pobyt w Department of Germanic Studies (University of Chicago), tutor: prof. Eric L. Santner

VII–VIII 2016

Instytut Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu, Natalism as a Third Attempt to Overcome Gnosis

2016

Subwencja na badania przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Aporie myśli biopolitycznej

2015

Subwencja na badania przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wczesna twórczość Hanny Arendt w kontekście debat okresu republiki weimarskiej

 VII–XII 2015

Stypendium Józefa Tischnera przyznane przez Instytut Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu, Hannah Arendt’s early thought as a response to the political theology

Redakcja (wraz z Mikołajem Ratajczakiem) anglojęzycznego numeru Praktyki Teoretycznej na temat Giorgia Agambena i teologii ekonomicznej Economic Theologies (nr 3, 2015); projekt współfinansowany przez Polską Akademię Nauk

Publikacje

 • 2020
  • Clandestine Transmission: Rosenzweig and Arendt, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2020, Seria Literacka, nr 37(57), s. 163-181.
  • Hannah Arendt’s Marranic evasions and the truth of her cryptotheology, [w]: Truth and Falsehood in Science and the Arts, pod redakcją Barbary Bokus i Ewy Kosowskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 172-188. Wersja polska: Marańskie matactwa Hanny Arendt a prawda jej kryptoteologii, [w:] Prawda i fałsz w nauce i sztuce, pod redakcją Ewy Kosowskiej i Barbary Bokus, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 173-192.
 • 2019
  • Sekularyzacja, transcendencja, faszyzm: pisma Hanny Arendt z lat 1930-1933 [Secularization, transcendence, fascism: Hannah Arendt’s writings from the years 1930-1933], [w:] Mit–religia–nowoczesność: cena emancypacji, pod redakcją Tomasza Majewskiego i Macieja Kustera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 277-306. Z angielskiego przełożył Maciej Kuster.
  • Dyskretna religijność Hanny [Hannah’s discreet religiosity], „Znak” 2019, nr 766, s. 68-75.
 • 2018
  • Thank God we are creatures: Hannah Arendt’s cryptotheology, „Religions” 2018, Volume 9, Issue 11, 371.
 • 2016
  • From ordinary exception to exemplary exclusion: Arendt-Jaspers epistolary exchange on Jewishness and nationality, [w:] The Power of the Norm: Fragile Rules and Significant Exceptions, red. Eloisa Betti, Katherine Miller, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows’ Conferences, 2016, tom 35.
  • Bez końca z Girardem, i tak aż do końca świata… [On and on with Girard, and this way until the end of the world], „Znak” 2016, nr 738, s. 64-71.
 • 2015
  • Redakcja (z Mikołajem Ratajczakiem) numeru Economic Theologies, „Praktyka Teoretyczna” 2015, nr 3(17), 239 stron.
  • The Surreptitious Defiance of Giorgio Agamben, „Praktyka Teoretyczna” 2015, nr 3(17), s. 58-74.
  • Introduction: Theology as a Critique [współautor: Mikołaj Ratajczak], „Praktyka Teoretyczna” 2015, nr 3(17), s. 8-22.
  • Prawda i pozór polityki gościnności [Truth and Semblance of the Politics of Hospitality], „Znak” 2015, nr 727, s. 8-13.
 • 2014
  • Homoerotyzm i homoseksualizm w «Naszyjniku gołębicy» Ibn Hazma [Homoeroticism and Homosexuality in Ibn Hazm’s ‘The Ring of the Dove’], „Przegląd Orientalistyczny” 2014, nr 1-2, s. 26-42.
  • Subtelny ateizm Julii Kristevej [The Subtle Atheism of Julia Kristeva], „FA-art” 2014, nr 3(97), s. 42-55.
 • 2013
  • O pożytkach z bycia sierotą. Hansa Blumenberga praca nad mitem boskości [On the Uses of Being an Orphan. Hans Blumenberg’s Work on the Myth of Divinity], „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 4, s. 33-50.
  • Warunkowa apologia przypadkowości. Filozofia narodzin w biografii Rahel Varnhagen autorstwa Hanny Arendt [A Qualified Apology of Contingency: Philosophy of Birth in the Arendt’s Biography of Rahel Varnhagen], „Anthropos?” 2013, nr 20-21, s. 224-233.
 • 2012
  • Ocalić to, co się Witalistyczna interpretacja rozprawy doktorskiej Hanny Arendt pt. „O pojęciu miłości u Augustyna” [To Redeem What Could Be Redeemed. A Vitalistic Interpretation of Hannah Arendt’s Doctoral Thesis ‚On the Concept of Love in Augustine’], „Praktyka Teoretyczna” 2012, nr 6, s. 327-345.

Wybrane publikacje autora można znaleźć na profilu akademickim: https://uw.academia.edu/RafaelZawisza

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content